UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

„Świętość, pieczęć Chrystusa w nas samych, jest celem życia chrześcijanina” – przypomniał dziś 01.11.2010r. o tym Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Nawiązując do uroczystości Wszystkich Świętych Papież mówił o naszej więzi z Bogiem, której wspaniałym przykładem są święci, jak i o pewności naszego przyszłego losu.

 

„Uroczystość Wszystkich Świętych skłania nas do wzniesienia wzroku ku Niebu i rozważania pełni boskiego życia, które nas czeka – mówił Benedykt XVI. – «Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy»: tymi słowami apostoł Jan zapewnia nas o rzeczywistości naszej głębokiej więzi z Bogiem, jak i o pewności naszego przyszłego losu. Dlatego jako umiłowane dzieci otrzymujemy również łaskę znoszenia prób ziemskiego życia: głodu i pragnienia sprawiedliwości, niezrozumienia, prześladowań. Zarazem już teraz dziedziczymy to, co obiecane jest w ewangelicznych błogosławieństwach, «w których jaśnieje nowy obraz świata i człowieka, który rozpoczyna Jezus». Świętość, pieczęć Chrystusa w nas samych, jest celem życia chrześcijanina”.  Benedykt XVI podkreślił, że pocieszeni tą wspólnotą wielkiej rodziny świętych jutro oddamy cześć wszystkim wiernym zmarłym. „Zarówno liturgia, jak i zwyczaj odwiedzania cmentarzy przypominają nam – mówił Papież – że chrześcijańska śmierć stanowi część drogi upodabniania się do Boga i zniknie, gdy Bóg stanie się wszystkim we wszystkich.

Bielsko – Biała Straconka 01.11.2010r.                                                                                                foto: Piotr Pysz

do aktualności