NIEDZIELA PALMOWA

 

W czasie Liturgii Eucharystycznej czytamy opis Męki Pańskiej. W tym roku to Ewangelista Łukasz wprowadza nas w najważniejszy tydzień całego roku liturgicznego, w Wielki Tydzień, który, jak go ktoś pięknie określił, jest syntezą całego życia Jezusa Chrystusa i syntezą życia każdego człowieka. Wprowadza nas on w celebracje Paschy żydowskiej, ale też i „Paschy” chrześcijańskiej. Jezus przybywa do Jerozolimy, aby tu zakończyć swoją ziemską pielgrzymkę miłości, swoją misję odkupienia człowieka. Podczas tego ostatniego pobytu w Świętym Mieście – jak to kiedyś poetycko określił znany teolog Teilhard de Chardin – złoży ofiarę krwawą ze swojego życia „na ołtarzu świata” – na krzyżu.

 

Bielsko – Biała Straconka 28.03.2010r.

do aktualności


                                                                                                                                                                   foto: Pysz Piotr