"JAN PAWEŁ II  WZOREM MOJEGO ŻYCIA" 

czyli Parafialno-Szkolny konkurs dotyczący życia i dzieła naszego Papieża    

W okresie Wielkiego Postu w naszej Parafii został zorganizowany  Szkolno - Parafialny konkurs dotyczący  życia i dzieła Ojca Św. Jana Pawła II.

Organizatorami konkursu zostali: Parafia w Straconce, Szkoła Podstawowa nr 26, oraz Akcja Katolicka naszej Parafii.

W najbliższych tygodniach wyżej wymieniony konkurs zostanie przeprowadzony w trzech turach, zaś każda z nich będzie zawierała 20 testowych pytań dotyczących określonych części życia i działalności Karola Wojtyły -późniejszego Papieża JPII , i tak;

I - sza tura - dotyczy ściśle życiorysu Karola Wojtyły

II - a tura - związana jest z kapłaństwem następcy Św. Piotra

III -a tura - zawiera przesłanie papieskie do narodu 

Wymagane materiały konkursowe zostaną dostarczone chętnym uczestnikom w naszej Szkole Podstawowej w Straconce przez  p. katechetkę LIDIĘ MALARZ 

W porozumieniu z Organizatorami konkursu zostały ustalone  następujące nagrody:

Trzy najlepsze prace zostaną  nagrodzone  bezpłatną pielgrzymką do Rzymu na grób Jana Pawła II, oraz do innych pięknych i ciekawych miejsc we Włoszech w terminie początkowych dwóch tygodni lipca bieżącego roku 2010.

Wyjazd ten odbędzie się wraz ze Służbą Liturgiczną naszej Parafii organizowany przez znane biuro podróży z Bielska - Białej - POLAN-TRAVEL