UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI                                                                          

W dniu 30 maja w naszej parafii odbył się szczególny koncert muzyczny dedykowany wszystkim matkom z okazji minionego niedawno ich święta. To piękne przedstawienie miało również  szerszą rangę, gdyż ofiarujemy je także Królowej wszystkich matek Matce Najświętszej, którą szczególnie czcimy w naszej parafii w Straconce. W występie wzięli udział młodzi muzycy ze Straconki i jednocześnie uczniowie Bielskiej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. Katarzyna i Maciej Januszowie, Karolina Procner, Gabriela Szlachcianowska, Przemysław Dziergas, Marta Sandurska oraz starsza grupa dzieci z przedszkola nr 36, to lista młodych talentów, którzy pięknem przygotowanych utworów uczcili postaci naszych matek tak bardzo nam drogich w naszym ziemskim życiu. Dodatkowo w poczet wspaniałych wykonawców tego niedzielnego popołudnia wpisali się Chór Żeński oraz Orkiestra Kameralna I - szego stopnia ww. Szkoły Muzycznej prezentując min. takie utwory, jak Miserere - Lottiego, Marsz - Roberta Schumanna, Gabriels Oboe - Ennio Morricone i wiele innych. Z pewnością występ ten wzbudził wiele niezapomnianych wspomnień wśród wszystkich, którzy przeżywali go w naszej świątyni. Dziękujemy więc organizatorom występu szczególnie Akcji Katolickiej naszej parafii z jej prezesem panem Szczepanem Wojtasikiem na czele, opiekunkom dzieci z przedszkola paniom Bożenie Kraut i Renacie Wąjdzik oraz pani Zuzannie Pradela wychowawczyni i opiekunce młodzieży ze Szkoły Muzycznej naszego miasta. Zaś wszystkim naszym rodzicielkom życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności  w codziennym życiu oraz opieki naszej patronki Matki Bożej Pocieszenia.

Bielsko - Biała Straconka 30.05.2010r.

do aktualności

 

 


                                                                                                                                           

                                                                                                                                           foto: Piotr Pysz