JUBILEUSZ PIĘDZIESIĘCIOLECIA PEŁNIENIA POSŁUGI ORGANISTY PRZEZ P. JANA PROCNERA

Jan  Procner urodził się 13 stycznia 1944r. w Straconce w rodzinie Józefa i Anny Procner. Mając sześć i pół roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Straconce. W klasie siódmej przeniósł się do Bielskiej Szkoły Muzycznej. Będąc jej uczniem w 1960r. rozpoczął wraz z p. Antonim Horeckim pracę organisty w naszym Kościele. Proboszczem był wtedy ks. Franciszek Mikołajczyk. W 1963r. rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Katowicach. Po zakończonej nauce p. Jan Procner podjął pracę w Szkole nr 20 w Bielsku – Białej, ciągle jednak wytrwale dzielił pracę zawodową z obowiązkami pełnionej posługi organisty w naszej parafii razem ze śp. już dzisiaj p. Antonim Horeckim. Podobnie i dziś p. Jan Procner uświetnia celebrację każdej mszy św. dzieląc ten trud ze swoim synem Tomaszem, który od 1987r. razem ze swoim ojcem wypełnia ten zaszczytny obowiązek. Nasz jubilat, co warte jest podkreślenia aktywnie współpracuje z Chórem Parafialnym już od przeszło dwudziestu lat. Współpraca ta zaowocowała licznymi sukcesami i wyróżnieniami na koncertach i przeglądach Chórów Parafialnych. Dziś z wdzięcznością za jego długoletni trud wyrażamy mu nasze podziękowania i najlepsze życzenia. Niech św. Cecylia, patronka muzyki kościelnej wyprasza wiele łask w codziennym życiu nade wszystko zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata pełnionej zaszczytnej funkcji w naszej parafii. Z racji jubileuszu posługi w parafii Ks. Bp Tadeusz Rakoczy skierował do naszego jubilata swoje słowo życzeń i podziękowania.

Bielsko – Biała Straconka 08.08.2010r.

do aktualności