ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI I MŁODZIEŻ DO  UDZIAŁU                                                 W SZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM POD TYTUŁEM 

"ZIMA W STRACONCE"

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich uczniów, a zwłaszcza do miłośników piękna krajobrazu, które oferuje nasza miejscowość

 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:

·         czas trwania konkursu 01.12.2010r. - 31.01.2011r. 

·         w tym czasie należy dostarczyć jedno zimowe zdjęcie do p. Seremak lub ks. Rafała o wymiarach 21x30 cm

·         zdjęcie musi być wykonane SAMODZIELNIE w naszej parafii i ma przedstawiać zimowe uroki Straconki              (czyli dowolnie wybrany krajobraz) – na odwrocie ma się znajdować  podpis wykonawcy

·         złożone fotografie po okresie trwania konkursu zostaną przedstawione komisji jurorów 

·         spośród nadesłanych prac zostaną wyłonione trzy główne nagrody, pierwsze, drugie i trzecie miejsce             oraz trzy wyróżnienia

·         nagrodzone zdjęcia zostaną dołączone do galerii zdjęć znajdujących się już w budynku naszej Szkoły

·         na uczestników czekają atrakcyjne nagrody

 

Zapraszamy wszystkich, którzy zechcą uwiecznić piękno naszej miejscowości na fotografii.