ZAKOŃCZYŁ SIĘ KONKURS "JAN PAWEŁ II WZOREM MOJEGO ŻYCIA"

We wtorek 8 czerwca zakończył się szkolno – parafialny konkurs „JAN PAWEŁ II WZOREM MOJEGO ŻYCIA”. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży naszej szkoły w Straconce, a jego celem była popularyzacja wiedzy na temat życia i dzieła Ojca Świętego. Przyswojona wiedza miała posłużyć uczestnikom w lepszym poznaniu nauki Papieża i jednocześnie próbie naśladowania w życiu wskazań, które skierował do nas  Jan Paweł II. W konkursie wzięło udział przeszło czterdziestu uczestników, którzy w trzech turach zmagań próbowało swoje siły w odpowiedziach na niełatwe zestawy dwudziestu pytań. Do ścisłego finału zakwalifikowało się  sześć osób, z których trójka osiągnęła najwyższą ilość punktów. Są nimi: Martyna Pszczółka 19pkt z 20 możliwych,  Anna Szczurek 18.5pkt oraz Monika Pysz 18pkt. Jak wiadomo trzy pierwsze miejsca zostają nagrodzone bezpłatną pielgrzymką do Włoch w tym również odwiedzinami grobu Jana Pawła II w Rzymie na Watykanie. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy, aby postać i myśl Ojca Świętego na trwałe wpisała się w ich młode życie. Aby kierowali się nią dziś i przyszłości w swoim dorosłym już życiu.

Dziękujemy sponsorom wyjazdu finalistów powyższego konkursu, do których wpisują się nasza Parafia i Szkoła w Straconce,  Akcja Katolicka, pp. Roman Czernik, Wiesław Przybyła, Antoni Kukuczka, Elżbieta Nikiel i Kazimierz Mika. 

Bielsko - Biała Straconka 11.06.2010r.