WIZYTACJA KANONICZNA

W PARAFII MB. POCIESZENIA W BIELSKU – BIAŁEJ  STRACONCE  

W DNIACH 7-8 LISTOPADA 2009r. - WIZYTUJE - KS. BP TADEUSZ RAKOCZY

/ program ramowy /

 

Czwartek 05.11  godz. 13.00     spotkanie w Szkole Podstawowej z dziećmi i  nauczycielami

Sobota 07.11    godz. 17.00 -  wprowadzenie liturgiczne i msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania (klasy III Gim. i I-sza Szkoły Średniej ). Po zakończonej uroczystości spotkanie z Chórem Parafialnym. 

Niedziela 8.11  godz. 7.30 – spotkanie z Różami Żywego Różańca

               godz. 8.00 – msza św. – z błogosł. małżeństw powyżej 25  lat wspólnego życia

               godz. 9.15 - msza św. z błogosł. małżeństw poniżej 25  lat wspólnego życia

               godz. 10.30 – msza św. z udziałem dzieci. Po mszy spotkanie ze Służbą Liturgiczną i Oazą Dzieci Bożych

                  godz. 13.00 – odwiedziny chorych

                  godz. 13.30 – nabożeństwo z błogosł. małych dzieci

                  godz. 14.00 – spotkanie z Radą Parafialną i Zespołem Charytatywnym

                  godz. 14.45 – spotkanie z Akcją Katolicką

                  godz. 15.30 – spotkanie z osobami zbierającymi ofiary na rozbudowę Kościoła

                  godz. 16.00 – modlitwa za zmarłych na cmentarzu

                  godz. 16.30 – spotkanie ze sponsorami rozbudowy nowej świątyni

                  godz. 17.00 – spotkanie z młodzieżą – zakończenie wizytacji