WIZYTA KS. BISKUPA ORDYNARIUSZA W NASZEJ SZKOLE

W czwartek 05.11. o godz. 13.00 odwiedził naszą szkołę w Straconce ks. bp Tadeusz Rakoczy. Wraz z ks. kapelanem został on uroczyście przywitany przez p. Dyrektor Grażynę Proch i zaproszony do wspólnego spotkania z dziećmi i nauczycielami. Po uroczystym wstępnym powitaniu  rozpoczął się piękny program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież naszej szkoły. Program ten skomponowany przez panią katechetkę Lidię Malarz w piękny sposób nawiązywał do życia i dzieła Jana Pawła II przez co wzruszył nie tylko dostojnego Gościa, ale też i wszystkich zebranych. Po zakończonym występie głos zabrał ks. biskup dziękując za piękny  pokaz dziecięcych umiejętności i zachęcił do pilnej nauki, do pracy nad sobą w doskonaleniu wartości intelektualnych i duchowych. Ks. bp przypomniał zebranym słowa Jana Pawła II skierowane niegdyś do młodzieży – „aby zawsze od siebie wiele wymagali choćby inni od nich nie wymagali”. Następnie ks. bp spotkał się jeszcze przy stole z nauczycielami i w miłej atmosferze został poinformowany o różnorakich osiągnięciach naszych uczniów i o naszych planach na przyszłość.

Bielsko – Biała Straconka 05.11.2009r.                                                                 ks. Rafał Jończy

do aktualności