UROCZYSTY ODPUST KU CZCI NASZEJ PATRONKI MB. POCIESZENIA

 

        Pierwsza niedziela września to tradycyjny dzień odpustu w naszej parafii, w czasie którego od przeszło 130 lat oddajemy szczególną cześć Matce Bożej Pocieszenia. Zgromadzona w tym dniu liczna rzesza wiernych wzięła udział w uroczystej sumie, którą odprawił O. Melchior Cichy z Kalwarii Zebrzydowskiej. W kazaniu sumista wspomniał na liczne smutki i cierpienia, jakim w swoim życiu musiała stawić czoła Matka Najświętsza. Znane są jej ludzkie trudności i problemy dnia codziennego. Stąd jak mówił O. Cichy chce nas wszystkich otoczyć swoją pociechą i zapewnić, że tak jak jej cierpienia tak i nasze znajdą w końcu swoje błogosławione spełnienie w chwale jej syna Jezusa Chrystusa.

Obyśmy zawierzyli tym słowom w naszym codziennym życiu i chętnie odwiedzali naszą świątynię, gdzie  jej patronka i pocieszycielka zawsze chętnie udziela pociechy wszystkim, którzy o nią proszą.

 

Bielsko – Biała Straconka 06.09.2009r.                                                                                       ks. Rafał Jończy

 

do aktualności

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.                                                                                                                                            Foto: Piotr Pysz