JUBILEUSZ DWUDZIESTOLECIA POWSTANIA CHÓRU W NASZEJ PARAFII

Nasz Chór Parafialny w Straconce powstał z inicjatywy Kazimierza i Krystyny Świerk  w kwietniu 1989 r. Zespół ten wystąpił po raz pierwszy 19 czerwca tegoż roku, witając Księdza Biskupa przybyłego na bierzmowanie i wzbogacając liturgię Mszy Św. odprawianej w intencji bierzmowanych. Od tego czasu mija właśnie 20 lat. Do tej pory w sposób niestrudzony chórem kieruje p. Kazimierz Świerk, a przy organach zasiada organista p. Jan Procner. Chór śpiewa w harmonii czterogłosowej, występując już tradycyjnie z repertuarem kolędowym w okresie Bożego Narodzenia, z pieśniami wielkanocnymi w Dniu Zmartwychwstania Pańskiego. Zespół chóralny wciąż pracuje nad wzbogaceniem swojego repertuaru pięknie ubogacając coroczne uroczystości parafialne jak Pierwsza Komunia Św., Boże Ciało, Odpust i wiele innych. Pieśni w wykonaniu straceńskiego chóru zabrzmiały już ogółem około 300 razy i to nie tylko w naszym kościele. Miał on zaszczyt zaśpiewać na uroczystościach w innych kościołach w Bielsku-Białej (także w katedrze Św. Mikołaja) oraz poza naszym miastem (w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Częstochowie, w Makowie Podhalańskim, w Krakowie, w Zakopanem i wielu innych parafiach). Repertuar chóru został w ciągu tych piętnastu lat znacznie wzbogacony, także o utwory o dużym stopniu trudności, jak np. pieśń „Zmartwychwstały" z muzyką G. F. Haendla, „Ave verum" W. A. Mozarta, „Gaude Mater Polonia" Gorczyckiego, a ostatnio o utwór „Jubilate" z muzyką Beethovena. Tak wielki rozwój w repertuarze zawdzięcza się  dyrygentowi p. Kazimierzowi Świerkowi. Jest on autorem kolędy „Jezusku mój", z którą m. in. zespół wystąpił na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w 2000 roku, zyskując uznanie Jurorów.

Obecnie grupa ta licząca 30 osób, zbiera się w każdy poniedziałek w sali dawnej plebani starając się doskonalić dotychczasowe pieśni i opracowywać nowe. Korzystne byłoby powiększenie liczby głosów męskich i żeńskich, stąd każdy, kto lubi i potrafi śpiewać jest zaproszony do współpracy we wspólnym dziele. W dniu 23 maja 2009r. wspólnota naszego chóru obchodziła 20-tą rocznicę swojego istnienia. O godzinie 18.00 została odprawiona msza św. jubileuszowa w naszym kościele w Straconce. Prosiliśmy naszą Patronkę Św. Cecylię o modlitwę w naszej intencji i Matkę Bożą Pocieszenia o łaski na dalsze lata naszej pracy. 

 

Święta Cecylia (powyżej obraz Matteo Rosselli najprawdopodobniej żyła i poniosła śmierć za czasów papieża Urbana, na przełomie II i III wieku. Była osobą młodą, córką zamożnych rzymskich patrycjuszy. Z chrześcijaństwem zetknęła się już w dzieciństwie. Niestety, w zachowanych opisach jej męczeństwa trudno odróżnić fakty historyczne od legend. Cecylia jako chrześcijanka złożyła ślub czystości. Mimo że zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze pozyskała dla Chrystusa swego męża i jego brata. Niedługo potem wybuchło prześladowanie chrześcijan. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie. Jak podają źródła, Cecylia zmarła zasłuchana w śpiew chórów anielskich. W roku 821, w katakumbach św. Kaliksta, odnaleziono nietknięte ciało św. Cecylii. Jest patronką organistów i muzyki kościelnej. 

 

IMG_2639.JPG (82904 bytes)

IMG_2643.JPG (57111 bytes)

IMG_2644.JPG (82375 bytes)

IMG_2646.JPG (54927 bytes)

IMG_2648.JPG (76452 bytes)

IMG_2649.JPG (73830 bytes)

IMG_2661.JPG (99546 bytes)

 

Podziwiając  niestrudzoną pracę i zaangażowanie naszych drogich chórzystów życzymy im dalszej wytrwałości w uświetnianiu liturgii eucharystycznej w naszej parafii oraz wszelkich łask Bożych poprzez wstawiennictwo św. Cecylii.

 

Bielsko – Biała Straconka 31.05.2009r.                                                                                               ks. Rafał Jończy