UROCZYTOŚĆ BIERZMOWANIA MŁODZIEŻY W NASZEJ PARAFII 

 

W sobotę 7 listopada na początku wizytacji kanonicznej naszej parafii odbyła się uroczystość bierzmowania młodzieży klas III gimnazjum i I – szej klasy szkoły średniej. Łącznie do sakramentu przystąpiło prawie siedemdziesiąt  młodych dziewcząt i chłopców w tym dziewięć spoza naszej parafii.  Uroczystości przewodniczył ks. bp ordynariusz Tadeusz Rakoczy, który w słowie skierowanym do przyjmujących bierzmowanie gorąco zachęcał, aby młodzi ludzie dziś, w szczególnie trudnym czasie kroki swojego życia kierowali w sprawdzonym kierunku, czyli w wierności Chrystusowi i Jego ewangelii. Kto za Nim kroczy, zapewniał ks. bp, nigdy nie dozna smutku i zawodu swojego życia, zwłaszcza, życia młodego, kiedy przychodzi wchodzić  w jego dojrzałość i pełnię. W uroczystości wzięli udział księża z naszego dekanatu, którzy wraz z ks. biskupem w modlitwie polecali przyszłość tego młodego pokolenia, gorąco wierząc, że sakrament bierzmowania młodzieży z naszej parafii przyniesie oczekiwane owoce w postaci godnego życia i codziennego przykładu postępowania w oparciu o wyznawaną wiarę.

 

Bielsko – Biała Straconka 08.11.2009r.                                                                                                                         ks. Rafał Jończy

 

do aktualności


 

                                                                                                                                                                 foto: Piotr Pysz