UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ ZIELNEJ

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce zwane również świętem Matki Bożej Zielnej, jest najstarszym świętem maryjnym. Chociaż oficjalnie Kościół ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Matki Bożej dopiero w 1950 roku,  to już w V wieku, znany był kult Matki Bożej Wniebowziętej. W wymiarze teologicznym, wyznajemy w ten dzień wiarę, że Maryja, jako wybrana na Matkę Boga, została po swojej śmierci wzięta do nieba. Najstarsze tradycje związane z tym świętem, mówią najpierw o zaśnięciu Maryi, a potem o Jej wzięciu do nieba. Na początku święto to było znane tylko w Kościołach Wschodnich jako koimesis ( z języka greckiego – zaśnięcie). Dopiero w VII wieku, zostało przyjęte przez Kościół Rzymsko-Katolicki. W Polsce, święto to jest obchodzone od samego przyjęcia chrześcijaństwa końcem X wieku. Już niecałe 100 lat później, w dzień Wniebowzięcia, święcono zioła polne, owoce. Były to początki znanego obecnie już tylko w Polsce i Kościołach wschodnich, zwyczaju święcenia ziół i kwiatów w ten dzień. Zwyczaj ten wywodzi się ze starochrześcijańskiego apokryfu, pochodzącego z II wieku z terenu Syrii, mówiącego o tym, że Apostołowie po otwarciu grobu Matki Bożej, nie znaleźli tam Jej ciała, a jedynie same zioła i kwiaty. Przez wiele wieków, zwyczaj ten był bardzo kultywowany. Ludzie w swojej ludowej pobożności, przynosili do poświęcenia zioła, zboża, owoce i kwiaty, które potem przechowywali w swoich domach na czasy choroby, zanosili na swoje pola, dawali swoim zwierzętom. Obecnie poświęcenie ziół i kwiatów ma charakter symboliczny, ukazujący Maryję, jako Królową Ziemi, dającą roślinność. Piękno kwiatów odpowiada pięknu Maryi wziętej do nieba. Bardzo często ludzie zostawiają poświęcony bukiet w swoich domach przez cały następny rok. Wiązanka przyniesiona przez nas do kościoła, powinna zawierać w sobie zioła, kwiaty w miarę możliwości też owoce i kłosy zbóż. Starajmy się kultywować ten piękny starochrześcijański zwyczaj, wyrażając przez to naszą radość i wiarę w opiekę Matki Bożej Wniebowziętej.

BIELSKO – BIAŁA STRACONKA 15.08.2009R.                                            opr. Wojciech Wojtasik

 

 

do aktualności

 

 

 

                                                                                                Foto: Piotr Pysz