PRZEDWCZESNE ODEJŚCIE Z TEGO ŚWIATA MŁODEGO GIMNAZJALISTY

 

 

         Nie zawsze możemy przekazywać tylko same  radosne wiadomości na naszej stronie. Czasem musimy się zmierzyć z  tymi  smutnymi. Takim też smutnym wydarzeniem dla naszej parafii w Straconce była wiadomość o tragicznej śmierci Wojciecha Gałdysia, który w sobotę 29 marca zginął tragicznie w Czechach w wypadku samochodowym. Msza św. żałobna rozpoczęła się w naszym kościele w dniu 5 kwietnia o godz. 11.00 przepięknym śpiewem chóru młodzieżowego ze Szkoły Muzycznej naszego miasta. W kazaniu ks. Mirosław Szewieczek, wikariusz w Garnizonowym Kościele Św. Trójcy w Bielsku - Białej zapewniał wszystkich, że ta niespodziewana śmierć jest jedynie przejściem w inny świat, w inny wymiar życia, a miłość rozpoczęta tu na ziemi nie zniknie bezowocnie lecz znajdzie spełnienie w ramionach kochającego Ojca, który jest w niebie.  

We mszy św. wziął również udział ks. Lech Kalinowski katecheta  w Gimnazjum i wikariusz z parafii Lipnik, który ofiarował modlitwę w intencji zbawienia zmarłego Wojtka. 

We mszy św. wzięło udział wielu parafian ze Straconki na czele z dyrektorem Szkoły Podstawowej p. Grażyną Proch oraz liczną grupą naszej młodzieży - rówieśników i przyjaciół zmarłego. W pogrzebie wzięła udział wielka grupa młodzieży gimnazjalnej z Lipnika, szkoły do której uczęszczał Wojtek,  reprezentowana przez  p. dyrektora Romana Kubicę, który ze wspomnianą już młodzieżą w ostatnim pożegnaniu dziękował Bogu za życie i przykład tragicznie zmarłego Wojtka. 

I mimo, że zabrakło go już pomiędzy nami to dzięki zapewnieniom Chrystusa "..Jeśli kto wierzy we mnie ma życie wieczne.."  jesteśmy wewnętrznie przekonani, że nasz Wojtek dziś przebywa w domu naszego Ojca, spogląda na nas, pociesza i wspomaga wszystkich swoim wstawiennictwem przed Bożym Majestatem. 

 

 

 

Bielsko - Biała Straconka 05.04.2008r.                                                                                                     ks. Rafał Jończy