UROCZYSTY ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

 IMG_5471.jpg (194807 bytes) IMG_5476.jpg (126908 bytes) IMG_5478.jpg (130213 bytes) IMG_5479.jpg (107835 bytes) IMG_5481.jpg (105826 bytes) IMG_5483.jpg (133926 bytes)
IMG_5484.jpg (111150 bytes) IMG_5485.jpg (122554 bytes) IMG_5486.jpg (111716 bytes) IMG_5487.jpg (104678 bytes) IMG_5488.jpg (53221 bytes) IMG_5489.jpg (77723 bytes)
IMG_5490.jpg (96436 bytes) IMG_5491.jpg (73401 bytes) IMG_5492.jpg (61334 bytes) IMG_5493.jpg (121949 bytes) IMG_5494.jpg (68352 bytes) IMG_5497.jpg (98633 bytes)
IMG_5498.jpg (69586 bytes) IMG_5499.jpg (90316 bytes) IMG_5500.jpg (116457 bytes) IMG_5501.jpg (115948 bytes) IMG_5502.jpg (77192 bytes) IMG_5503.jpg (129286 bytes)
IMG_5504.jpg (99587 bytes) IMG_5505.jpg (152352 bytes) IMG_5507.jpg (67511 bytes) IMG_5509.jpg (113624 bytes) IMG_5511.jpg (103281 bytes) IMG_5512.jpg (118823 bytes)
IMG_5513.jpg (117057 bytes) IMG_5515.jpg (109673 bytes) IMG_5516.jpg (115281 bytes) IMG_5517.jpg (104978 bytes) IMG_5518.jpg (109179 bytes) IMG_5520.jpg (114503 bytes)
IMG_5521.jpg (121816 bytes) IMG_5522.jpg (109298 bytes) IMG_5523.jpg (102499 bytes) IMG_5524.jpg (94428 bytes) IMG_5525.jpg (104229 bytes) IMG_5526.jpg (75388 bytes)
IMG_5528.jpg (103030 bytes) IMG_5529.jpg (116586 bytes) IMG_5530.jpg (104369 bytes) IMG_5531.jpg (71767 bytes) IMG_5533.jpg (103901 bytes) IMG_5534.jpg (103827 bytes)

Pierwszy odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia w nowej już części naszego kościoła odbył się dnia 07 września 2008r. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat Jan Pasierbek z bazyliki Mariackiej w Krakowie. Tematem Jego słowa wygłoszonego do nas była pociecha, jaką Matka naszego Zbawiciela otacza nas i naszą Ojczyznę już od najdawniejszych lat. Opieka Jej roztoczona została także nad tym przepięknym dziełem rozbudowy  świątyni, jakie parafianie w Straconce podjęli wyrażając swoją wiarę w Boga i wiarę w Jej macierzyńską opiekę nad naszą parafią już od ponad 130 lat. W obecności wielu kapłanów z okolicznych parafii odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum prosząc Opatrzność Bożą i naszą Patronkę  o wszelkie łaski na dalsze lata życia, pracy i pełnienia codziennych obowiązków.

Bielsko – Biała Straconka 07.09.2008r.                                                                                                                                                           ks. Rafał Jończy