SZKOŁA I PARAFIA W STRACONCE OGŁASZA

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

NA NAJPIĘKNIEJSZE ZDJĘCIE Z OKOLICY NASZEJ PARAFII

 

1. Celem konkursu jest wyczulenie uczniów i mieszkańców naszej miejscowości na piękno okolicy, w której żyjemy, otoczenie jej należną troską i opieką.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły z klas od IV do VI, którzy samodzielnie lub przy pomocy opiekunów pozyskają materiał zdjęciowy dotyczący piękna naszej miejscowości. Pomoc rodziców może dotyczyć odnalezienia urokliwego miejsca, instruktażu bądź asysty lecz ostateczny „pstryk” powinien wykonać uczestnik konkursu.

3. Spośród wszystkich zdjęć należy wybrać tylko jedno – według swojej opinii najpiękniejsze, wywołać u fotografa w formacie 20x30 i przedstawić je z  krótkim opisem (tzn. co jest przedmiotem fotografii + imię i nazwisko oraz klasa wykonawcy ) do konkursu w terminie do 20 października 2008r. składając je do pani Sławki Seremak lub ks. Rafała Jończego.

4. Wykonane zdjęcie musi mieć charakter ukazujący krajobrazy Straconki. Nie może być to zdjęcie macro (jednostkowe zbliżenie).

 5. Specjalnie powołana komisja, której przewodniczyć będzie p. Jolanta Witalińska jednocześnie piastująca patronat nad całym konkursem, wybierze najpiękniejsze prace, które można będzie podziwiać w budynku naszej szkoły.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ CENNE NAGRODY