MILCZĄCY DZWON W NASZEJ PARAFII 

IMG_8542.jpg (54792 bytes) IMG_8558.jpg (122538 bytes) IMG_8572.jpg (153712 bytes) IMG_8581.jpg (128887 bytes) IMG_8587.jpg (114020 bytes)
IMG_8543.jpg (87195 bytes) IMG_8559.jpg (148855 bytes) IMG_8573.jpg (185022 bytes) IMG_8581.jpg (128887 bytes) IMG_8589.jpg (125436 bytes)
IMG_8544.jpg (103543 bytes) IMG_8560.jpg (150561 bytes) IMG_8574.jpg (95122 bytes) IMG_8582.jpg (163458 bytes) IMG_8589.jpg (125436 bytes)
IMG_8546.jpg (95050 bytes) IMG_8561.jpg (152361 bytes) IMG_8576.jpg (111522 bytes) IMG_8583.jpg (130904 bytes) IMG_8590.jpg (139277 bytes)
IMG_8555.jpg (93732 bytes) IMG_8562.jpg (197734 bytes) IMG_8577.jpg (172019 bytes) IMG_8584.jpg (146594 bytes) IMG_8591.jpg (170842 bytes)
IMG_8556.jpg (104106 bytes) IMG_8563.jpg (157581 bytes) IMG_8579.jpg (158495 bytes) IMG_8585.jpg (123430 bytes) IMG_8592.jpg (118767 bytes)
IMG_8557.jpg (121140 bytes) IMG_8571.jpg (172061 bytes) IMG_8581.jpg (128887 bytes) IMG_8586.jpg (158701 bytes) IMG_8605.jpg (157063 bytes)

   

                                                            Zużyty dzwon Matki Bożej Pocieszenia z wyraźnymi pęknięciami zagrażającymi dalszemu użytkowaniu. 

IMG_7514.jpg (151836 bytes) IMG_7515.jpg (193326 bytes) IMG_7516.jpg (177798 bytes)

     Pierwszym dzwonem w naszej parafii stała się niewielka sygnaturka, która została zamontowana w przydrożnej kapliczce wybudowanej w Straconce w 1830r. W roku 1875 poświęcona została nowa świątynia, do której przeniesiona została wspomniana już wcześniej sygnaturka, która do dnia dzisiejszego pięć minut przed mszą św. zaprasza wiernych do wnętrza kościoła i słyszymy jej dźwięk podczas mszy św. w czasie podniesienia. W roku 1874 zostały zakupione z datków społecznych dwa dzwony w wytwórni Karola Szwabe’go w Białej za kwotę 400 zł. Oba dzwony poświęcone przez proboszcza z Białej Ks. Józefa Choliwkiewicza zostały umieszczone w drewnianej, wolnostojącej dzwonnicy obok kościoła. W okresie I-szej wojny światowej zostały zarekwirowane przez władze austriackie oba wspomniane dzwony  (oprócz sygnaturki) o wadze 400 i 600 kg i przeznaczone zostały na cele wojskowe. Mimo starań po wojnie w 1919r. władze austriackie nie poczuwało się do restytucji. W takiej sytuacji Komitet Kościelny w 1921r. przystąpił do zbiórki funduszów na nowe dzwony. Zebrano je dosyć szybko bo już za rok i odlano we wspomnianej już wcześniej wytwórni Szwabe'go w Białej. Ważące 200 i 300 kg nowe dzwony zostały poświecone przez Ks. Józefa Rączkę z Bestwiny w tymże samym roku 1922. Niestety w dwadzieścia lat później okupant niemiecki znów zarekwirował dzwony z naszej parafii na cele wojskowe. Pewnie historia się znów powtórzyła i po wojnie nie było mowy o wynagrodzeni szkód. W takiej więc sytuacji Stracenianie powtórzyli wyczyn sprzed lat. Komitet Kościelny w składzie: Józef Chrobak, Józef Gąsior, Józef Procner i Józef Pysz postarali się o zamówienie trzech nowych dzwonów o łącznej wadze 735 kg we wspominanej już wytwórni Szwabe’go. Nadano im imiona Św. Józef z napisem ŚW JÓZEFIE PATRONIE MĘŻCZYZN MÓDL SIĘ ZA NAMI wraz odlewem Patrona, Matki Bożej Pocieszenia z napisem MATKO BOŻA PATRONKO NASZEJ PARAFI, WEJDŹ W RODZINY NASZE, ŚWIĘTY POKÓJ BOŻY W KAŻDE WNIEŚ PODDASZE wraz z odlewem oraz  Św. Antoniego ŚW. ANTONI, OPIEKUNIE UBOGICH, MÓDL SIĘ ZA NAMI również z odlewem Patrona. Do naszych czasów wspomniane dzwony zamontowane na dzwonnicy naszego kościoła zapraszają nas na nabożeństwa w nim odprawiane. Ze względu jednak na swoje zużycie został ostatnio wyłączony dzwon Matki Bożej Pocieszenia. Mimo wielkiej ofiarności ze strony naszych Parafian na cele rozbudowy naszej świątyni liczymy, że niebawem usłyszymy nowy dźwięk dzwonu naszej Patronki.                     

Bielsko – Biała Straconka 28.11.2008r.                                                                                                                                                                                                           ks. RJ