COROCZNY DZIEŃ CHORYCH I CIERPIĄCYCH 

IMG_7127.JPG (116446 bytes) IMG_7128.JPG (101594 bytes) IMG_7129.JPG (86839 bytes) IMG_7131.JPG (71062 bytes) IMG_7138.JPG (113084 bytes)
IMG_7153.JPG (68768 bytes) IMG_7156.JPG (88220 bytes) IMG_7157.JPG (63370 bytes) IMG_7158.JPG (150537 bytes) IMG_7159.JPG (82353 bytes)
IMG_7162.JPG (117988 bytes) IMG_7166.JPG (109709 bytes) IMG_7167.JPG (86827 bytes) IMG_7171.JPG (140992 bytes) IMG_7172.JPG (82019 bytes)
IMG_7178.JPG (151161 bytes) IMG_7179.JPG (236213 bytes) IMG_7180.JPG (172425 bytes) IMG_7181.JPG (288353 bytes) IMG_7182.JPG (190247 bytes)

Każdego roku na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia organizowana jest w naszej parafii specjalna msza św. dla ludzi chorych i starszych, którzy z racji wieku rzadziej mogą uczestniczyć w niedzielnej mszy św. w naszej świątyni. Nie jest to wielka grupa osób, gdyż nie wszyscy jednak mogą być dowiezieni do kościoła ponieważ choroby i cierpienia, jakie znoszą na co dzień praktycznie uniemożliwiają im udział we wspólnej eucharystii. Spotkanie rozpoczęło się wspólną mszą św. o godz. 15.00. W kazaniu ks. proboszcz podziękował zebranym za dar z cierpienia, który każdego dnia składają i zachęcił, aby nigdy w tej codziennej trosce nie stracić z oczu Chrystusa i starać się swoje trudy życia łączyć z Jego cierpieniem mającym charakter zbawczy dla nas wszystkich. Po mszy św. wierni mogli zwiedzić nową część naszego kościoła gdzie ks. proboszcz szczegółowo opowiedział o postępach i planach dalszej rozbudowy. Następnie większa część zebranych, w miarę możliwości i chęci wzięła udział w spotkaniu przy stole w budynku naszej plebani.

Bielsko – Biała Straconka 05.10.2008r.                                                                                                                                   ks. Rafał Jończy