KOLEJNE ETAPY ROZBUDOWY ŚWIĄTYNI W STRACONCE

 IMG_1882.jpg (192094 bytes) IMG_1889.jpg (178115 bytes) IMG_1894.jpg (155696 bytes) IMG_1899.jpg (187816 bytes) IMG_1904.jpg (202656 bytes)
IMG_1884.jpg (278956 bytes) IMG_1890.jpg (196197 bytes) IMG_1895.jpg (153918 bytes) IMG_1900.jpg (170665 bytes) IMG_1905.jpg (165745 bytes)
IMG_1885.jpg (261279 bytes) IMG_1891.jpg (169488 bytes) IMG_1896.jpg (165995 bytes) IMG_1901.jpg (152711 bytes) IMG_1906.jpg (205495 bytes)
IMG_1886.jpg (199294 bytes) IMG_1892.jpg (187499 bytes) IMG_1897.jpg (147076 bytes) IMG_1902.jpg (156650 bytes) IMG_1907.jpg (148624 bytes)
IMG_1887.jpg (212130 bytes) IMG_1893.jpg (156122 bytes) IMG_1898.jpg (182903 bytes) IMG_1903.jpg (129480 bytes) IMG_1908.jpg (177419 bytes)

    W naszej parafii poczynione zostały kolejne prace w rozbudowie naszej świątyni. I tak została wytynkowana prawie cała część nawy bocznej i poprzecznej a także prezbiterium. Położone zostało miedziane pokrycie na przeszło połowie nowego dachu. W tych dniach rozpoczęło się nakładanie tynków zewnętrznych z wykonaniem ozdobnych kryz. Zostało także przebudowane ujęcie potoczka płynącego między plebanią a kościołem co powinno zabezpieczyć przed ewentualnym jego wylewaniem w przyszłości. Zostały także przywiezione z Wilamowic dwie stalle przeznaczone w przyszłości do prezbiterium zaś tymczasowo wykorzystane w bocznej nawie dla uczestniczących w nabożeństwach.

Bielsko - Biała Straconka 14.10.2007r.                                                                 Ks. Rafał Jończy