PRYMICJE KSIĘŻY SALWATORIANÓW W NASZEJ PARAFII W STRACONCE

IMG_0338.jpg (145047 bytes)

 IMG_0342.jpg (155503 bytes)

IMG_0344.jpg (148287 bytes)

IMG_0346.jpg (159599 bytes)

IMG_0349.jpg (112432 bytes)

IMG_0350.jpg (124143 bytes)

IMG_0351.jpg (97137 bytes)

IMG_0352.jpg (171246 bytes)

IMG_0353.jpg (103243 bytes)

IMG_0354.jpg (75727 bytes)

IMG_0355.jpg (115726 bytes)

IMG_0356.jpg (113455 bytes)

IMG_0357.jpg (91924 bytes)

IMG_0358.jpg (117329 bytes)

IMG_0360.jpg (95221 bytes)

IMG_0362.jpg (121892 bytes)

IMG_0363.jpg (100861 bytes)

IMG_0364.jpg (69492 bytes)

IMG_0366.jpg (137451 bytes)

IMG_0367.jpg (95330 bytes)

Już długoletnią bo aż prawie 60-cio letnią tradycją stały się prymicje Księży Salwatorianów w naszej parafii. Msza św. prymicyjna to pierwsza eucharystia, którą sprawuje nowo wyświęcony kapłan w swojej, lub szczególnie bliskiej parafii na początku swojego kapłańskiego posługiwania. Jest to msza szczególna, gdyż wiąże się z nią  udzielenie odpustu zupełnego dla wszystkich przeżywających ją wiernych. Zgromadzonych parafian i przybyłych kapłanów na początku mszy św. przywitał Ks. Proboszcz Kazimierz, który wspomniał o świętości zakonnego życia i doniosłości zakonnej posługi wśród wiernych.

W tym roku w dniu 15 czerwca mszę prymicyjną sprawowało trzech Księży. Po Komunii Św. i słowach  podziękowania ze strony Ks. Proboszcza  dzieci naszej parafii w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Straconki wyraziły najlepsze życzenia młodym kapłanom winszując wszelkiej radości i Bożej opieki na drogach kapłańskiego posługiwania. Późnieji rozpoczął się obrzęd błogosławieństwa prymicyjnego, który zebrani wierni przyjmowali z pokorą i skupieniem.

Po zakończonej uroczystości w naszym kościele ciąg dalszy miał miejsce w położonej nieopodal remizie strażackiej, gdzie wcześniej organizatorzy przygotowali dla wszystkich posiłek i gdzie mogliśmy się jeszcze raz z nowo wyświęconymi kapłanami podzielić naszą życzliwością.

Zwyczaj odprawianych salwatoriańskich prymicji w naszej parafii związany jest z wielką życzliwością mieszkańców Straconki dla tego Stowarzyszenia. Korzenie tej sympatii sięgają czasów przedwojennych. Nie żyją już ludzie, którzy mogliby powiedzieć cokolwiek o początkach tej wspólnoty. Wydaje się jednak, że nasza parafia jest jedyną w całej naszej diecezji, gdzie forma wspierania Salwatorianów przybrała tak szerokie kręgi. W ciągu kolejnych lat pośród parafian przybywa tych, którzy nie tylko modlą się o nowe powołania, ale także i finansowo wspierają kleryków salwatoriańskich. Ci zaś, kiedy przyjmą sakrament kapłaństwa, odwdzięczają  się przyjazdem do Straconki, modlitwą i błogosławieństwem prymicyjnym.

Naszym życzeniem w tym dniu niech będzie, aby nigdy nie zabrakło dłoni, które będą piastować Chrystusowe kapłaństwo, ani ludzi dobrej woli, którzy będą wspierać tych, którzy zdecydują się wstąpić na drogę realizowania kapłańskiego powołania.

 

                                                                                                                                                    Ks. Rafał Jończy