DZIESIĘCIOLECIE POBYTU JANA PAWŁA II 

Wzgórze skoczowskie

Krzyż na Kaplicówce

Była też i telewizja...

Przemawia biskup Tadeusz Rakoczy

Pątnicy skoczowscy

Figura Matki Bożej Bolesnej z Hałcnowa

Widok na Skoczów

Licznie zebrani wierni

Poczty sztandarowe

Słowo arcybiskupa Stanisława Dziwisza

Pamiątka po wizycie papieskiej w Skoczowie w 1995 r.

Powrót wiernych po skończonym nabożeństwie

Kościół św.św. Piotra i Pawła w Skoczowie

Procesja liturgiczna

Wierni na Kaplicówce

Licznie zebrane duchowieństwo

Fundatorzy...

Kaplicówka w dniu uroczystości rocznicowych

                                                                                        zdjęcia wykonał KAZIMIERZ BABIARCZYK

BYLIŚMY TAM........SERCEM....

Abp Dziwisz w Skoczowie: "JANIE PAWLE II ŚWIĘTY, MÓDL SIĘ ZA NAMI"

"Janie Pawle II święty, módl się za nami" - wołał abp Stanisław Dziwisz na Kaplicówce w Skoczowie. Były osobisty sekretarz Jana Pawła II przewodniczył Mszy św. w dziesiątą rocznicę wizyty Ojca Świętego w diecezji bielsko-żywieckiej. W uroczystości wzięło udział około 10 tysięcy osób. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo ekumeniczne w miejscowym kościele ewangelicko-augsburskim, w którym 10 lat temu modlił się Jan Paweł II.
Dziękczynną Mszę św. wraz z abp. Dziwiszem sprawowali: prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów kard. Crescenzio Sepe, metropolita ołomuniecki abp Jan Graubner, metropolita katowicki abp Damian Zimoń, siedmiu biskupów, w tym Stanisław Padewski z Charkowa, oraz 130 księży.
Były sekretarz osobisty Jana Pawła II przypomniał także słowa Papieża sprzed 10 lat, że podstawowym problemem w Polsce "pozostaje sprawa ładu moralnego", który jest fundamentem życia każdego człowieka i społeczeństwa. "Te słowa Ojca Świętego, który kochał swą Ojczyznę jak matkę, są ciągle aktualne. Udane życie nie polega na wypaczaniu i zagłuszaniu własnego lub cudzego sumienia, nie polega na egoizmie, ale na darze z samego siebie na miłości Boga i bliźniego aż do końca" - mówił kaznodzieja.
W swej homilii abp Dziwisz przypomniał też wielką modlitwę całego świata po odejściu Ojca Świętego. "Świat zatrzymał się w zadumie nad tym życiem, uświadomił sobie, że traci kogoś wielkiego. Została jednak jego miłość do człowieka, zwłaszcza do młodzieży, która Go rozumiała i szła, i idzie za Nim i z Nim. W Nim zyskała potężnego orędownika przed Panem" - podkreślił kaznodzieja.
Przywołał słowa Ojca Świętego sprzed dziesięciu lat: "Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia" i dodał, że są one nadal aktualne. "Niech te słowa Ojca Świętego zawsze towarzyszą nam w życiu, niech pobudzają do refleksji, rachunku sumienia i apostolstwa" - powiedział abp Dziwisz.
"Janie Pawle II, dziękujemy, że byłeś z nami. Janie Pawle II Wielki, dziękujemy ci, że jesteś z nami. Janie Pawle II święty, módl się za nami. Amen" - modlił się na zakończenie homilii. Wierni przyjęli te słowa burzą oklasków.
Po Mszy św. abp Dziwisz poświęcił pomnik z granitu, ustawiony na wzgórzu Kaplicówka, który upamiętnił miejsce, gdzie Jan Paweł II spotkał się z wiernymi 22 maja 1995 roku. 12-tonowy granitowy monument stanął w miejscu, w którym przed 10 laty znajdował się ołtarz. Widnieje na nim duży papieski herb, krzyż i inskrypcja wspominająca pobyt Jana Pawła II w Skoczowie.

 Ks. Rafał Jończy i rodziny z naszej parafii obecne na Uroczystości

            Bielsko-Biała Straconka 22.05.2005r.