Jasełka w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej

Przemawia prezydent Bielska - Białej - p. Krywult

Wznoszenie toastu o zdrowie Seniorów!

Ks. Proboszcz, Pan Prezydent, Pan Wykręt - radny, Pan Procner - Komendant OSP

Na skrzypcach gra nauczyciel muzyki - p. Kocierz

Nasi drodzy Seniorzy...

Panie i Panowie Seniorzy

Prezentacja kalendarza o Straconce

Przemawia przewodnicząca Rady Osiedla - p. Proch

Mówi Komendant OSP - p. Procner

Zespół kolędniczy

Ksiądz Wikary, Pani Katechetka, Pani Dyrektor, Pan Wykręt

Do zebranych seniorów mówi ksiądz proboszcz Malaga

Przemawia radny ze Straconki - p. Wykręt

Licznie zebrani Seniorzy...

Zespół kolędniczy ze Straconki

 

 

 

W dniu 18 grudnia odbył się w naszej parafii tradycyjny już Dzień Seniora organizowany przez Radę Osiedla naszej Dzielnicy  Bielsko – Biała Straconka. W spotkaniu wzięły udział przede wszystkim osoby, które ukończyły już 70 lat swojego życia. W tym roku Gościem honorowym spotkania Seniorów był Pan Prezydent naszego miasta Jacek Krywult.

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Osiedla naszej Dzielnicy Pani Grażyna Proch składając najlepsze życzenia naszym Seniorom, którzy zgromadzili się w tym roku wyjątkowo licznie.

Dalej Pan Prezydent winszował zebranym życząc dalszych lat życia w zdrowiu i pomyślności, a przy okazji zaznajamiając wszystkich obecnych z najnowszymi planami Bielskiego Ratusza.

Pan Adam Wykręt, radny z naszej dzielnicy pozdrawiając zebranych Seniorów życzył wszelkiej radości oraz zdrowia na dalsze lata życia, aby nie trapiły ich żadne troski i problemy, aby każdy dzień przynosił wiele radości i ludzkiej życzliwości.

Pan Komendant OSP Straconka, składając życzenia polecał naszą miejscowość opiece Św. Floriana, aby nie trapiły nas żadne nieszczęścia i katastrofy, a szczególnie pożary i powodzie.

Ks. Proboszcz Kazimierz Malaga pozdrawiając parafian życzył im, aby bezrobocie i bieda nigdy nie wstępowały w nasze progi, a łaska Boża, aby towarzyszyła nam wszystkim na co dzień.

Były też Jasełka o Bożym narodzeniu w przygotowaniu P. Lidii Malarz naszej niezastąpionej Katechetki, w których dzieci przedstawiły historię przyjścia na świat Bożej Dzieciny.

Serdeczne spotkanie zakończone zostało wręczeniem P. Prezydentowi oraz obecnym Seniorom pięknego kalendarza o naszej miejscowości, który staraniem Pani Dyrektor Grażyny Proch został wykonany min. z racji spotkania, które w tym dniu odbyło się w Sali OSP w Straconce.

 

                                                                                                

                                                                                                 Boże Narodzenie w Bielsku - Białej Straconce 18.12.2004r.

                                                                                                                                                           Opr. Ks. Rafał Jończy