Wszelkiej radości i spokoju na czas świąt życzą - Ks. Proboszcz Kazimierz i Ks. Rafał