Maj 2004

JUBILEUSZ CHÓRU W STRACONCE

Straceński chór zaczął ćwiczyć pieśni religijne w kwietniu 1989 r., pod kierunkiem Haliny Król i współudziale Kazimierza Świerka. Zespół ten wystąpił po raz pierwszy 19 czerwca 1989 r., witając Księdza Biskupa przybyłego na bierzmowanie i wzbogacając liturgię Mszy Św. odprawianej w intencji bierzmowanych. Od tego czasu mija właśnie 15 lat.

Obecnie z zespołem tym pracuje Kazimierz Świerk, a przy organach zasiada, jak zawsze, Jan Procner. Chór śpiewa w harmonii czterogłosowej, występując już tradycyjnie z repertuarem kolędowym w okresie Bożego Narodzenia, z pieśniami wielkanocnymi w Dniu Zmartwychwstania Pańskiego. Stara się też wzbogacić coroczne uroczystości parafialne Jak Pierwsza Komunia Św., Boże Ciało, Odpust a także Msze Św. Prymicyjne Księży Salwatorianów z Trzebini- Bagna. Dość często jednak przychodzi mu zaśpiewać smutne pieśni na Mszach Św. Żałobnych.

Pieśni w wykonaniu straceńskiego chóru zabrzmiały już ogółem 211 razy i to nie tylko w naszym kościele. Miał on zaszczyt zaśpiewać na uroczystościach w innych kościołach w Bielsku-Białej (także w katedrze) oraz poza naszym miastem (w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Częstochowie, w Makowie Podhalańskim, w Zakopanem).

Repertuar chóru został w ciągu tych piętnastu lat znacznie wzbogacony, także o utwory trudniejsze, ale i piękniejsze, np. pieśń „Zmartwychwstały" z muzyką G. F. Haendla, „Ave verum" W. A. Mozarta, „Gaude Mater Polonia" Gorczyckiego, a ostatnio o utwór „Jubilate" z muzyką Beethovena. Zawdzięcza się to dyrygentowi, który nierzadko także opracowuje harmonię wybranych utworów. Jest on autorem kolędy „Jezusku mój", z którą m. in. zespół wystąpił na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w 2000 roku, zyskując uznanie Jury.

Obecnie grupa ta licząca 30 osób, zbiera się w każdy poniedziałek w sali dawnej plebani starając się doskonalić dotychczasowe pieśni i opracowywać nowe. Korzystne byłoby powiększenie liczby głosów męskich i żeńskich, stąd każdy, kto lubi i potrafi śpiewać jest zaproszony do współpracy we wspólnym dziele.

W dniu 23 maj 2004r. wspólnota naszego chóru obchodziła 15-tą rocznicę swojego istnienia. O godzinie 10.30 została odprawiona msza św. jubileuszowa w naszym kościele w Straconce. Prosiliśmy naszą Patronkę Św. Cecylię o modlitwę w naszej intencji i Matkę Bożą Pocieszenia o łaski. Następnie wspólnie z naszymi duszpasterzami spotkaliśmy się na uroczystym obiedzie, gdzie przy stole w niezwykle życzliwej atmosferze  wymieniliśmy swoje poglądy i plany na przyszłość.