Przy wigilijnym stole!
Biały opłatek trzymam w dłoni,
dzielę jak chleb,
rozdaję jak pokój

i kładę jak opatrunek na ranę.

Nadzieja ustąpiła nowemu zaufaniu,
by dom nasz był ciepły i święty.

 

 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, zaczerpnięcia 

Miłości i Radości z Jezusowego Żłóbka życzy

 

Ks. Proboszcz Kazimierz Malaga i Ks. Rafał Jończy