JUBILEUSZ

 

Dnia 18.07.1999r. P. Stanisław Linert obchodził 50 – lecie posługi kościelnego w parafii Straconka. W wydarzeniu tym towarzyszyły mu jego żona, dzieci, rodzina, kapłani i wdzięczni parafianie. We mszy św. wzięło udział czterech kapłanów Ks. Infułaci Suder i Kościółek, Ks. Prałat Jan Sopicki i Ks. Proboszcz Kazimierz Malaga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGRZEB ŚW. PAMIĘCI  STANISŁAWA LINERTA

 

    Dnia 05.02.2003r. z głębokim żalem pożegnaliśmy PANA STANISŁAWA LINERTA, długoletniego kościelnego naszej parafii w Straconce. Przez przeszło 50 lat wzorowo sprawował swoją funkcje nie szczędząc ani czasu ani swoich sił. Dopiero ciężka choroba i utrata sił zmusiły go do rezygnacji z tak długo sprawowanej troski o naszą świątynię.

Do samej śmierci jednak nie przestał żyć Kościołem w Straconce żywo interesując się każdym wydarzeniem i chętnie dzieląc się swoim doświadczeniem. W pogrzebie wzięło udział 11 kapłanów z Księżmi Infułatami z Bazyliki Mariackiej w Krakowie na czele, rodzina oraz liczne grono wdzięcznych parafian.

  

 

 

Boże miłosierny bądź mu łaską i wybawieniem!

Bielsko – Biała – Starconka - 08.02.2003r.